Provozovaný majetek

Drobečková navigace

zpět

Základní údaje o provozovaném majetku

 Stav k 30. 9. 2017
Pitná voda        
Počet obyvatel zásobených pitnou vodou     93 025
Délka vodovodní sítě bez přípojek (v km)         920
Počet úpraven vody           10
Počet vodojemů           80
Počet čerpacích stanic         100
Počet vodovodních přípojek      23 676
Odpadní voda  
Počet obyvatel napojených na ČOV     68 984
Délka kanalizační sítě bez přípojek (v km)          625
Počet ČOV           42
Počet kanalizačních přípojek     17 264
Počet kanalizačních čerpacích stanic           99

 

Přejít na navigaci