Provozovaný majetek

Drobečková navigace

zpět

Základní údaje o provozovaném majetku

 Stav k 30.9.2016
Pitná voda        
Počet obyvatel zásobených pitnou vodou     91 755
Délka vodovodní sítě bez přípojek (v km)         896
Počet úpraven vody           10
Počet vodojemů           80
Počet čerpacích stanic         100
Počet vodovodních přípojek     23 192
Odpadní voda  
Počet obyvatel napojených na ČOV     67 088
Délka kanalizační sítě bez přípojek (v km)          593
Počet ČOV           42
Počet kanalizačních přípojek     16 541
Počet kanalizačních čerpacích stanic           85

 

Přejít na navigaci