Napouštění bazénů

Drobečková navigace

zpět

13. 4. 2018

Vzhledem k blížícímu se období zvýšených nároků na odběry pitné vody žádáme všechny odběratele o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda je určena zejména pro zásobování obyvatel pitnou vodou a k hygieně, nikoliv pro zálivku, plnění bazénů apod.

V tomto období může dojít k situaci, kdy kapacita sítě a akumulačního objemu vodojemu nedokáže vždy pokrýt špičkové odběry, a proto může docházet k omezení dodávek vody, především ve výše položených částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím služby SMS Infokanál (registrovaní uživatelé) a webových stránek.

 Z výše uvedených důvodů VAK Beroun pomáhá svým zákazníkům těmto problémům předcházet a nabízí možnost dodávky  vody do bazénu pomocí přistavené cisterny. Přistavení cisterny je však služba placená, aktuální ceník je zákazníkům k dispozici na webových stránkách www.vakberoun.cz, na telefonních číslech 311 747 125, 606 666 908 nebo na e-mailové adrese petr.tomsa@vakberoun.cz. Prostřednictvím uvedených kontaktů, případně osobní návštěvy v zákaznických centrech, je pak možné službu objednat a dohodnout si s našimi pracovníky potřebné podrobnosti.

Tento způsob plnění bazénů je výhodný, protože odpadá zdlouhavé plnění standardní vodovodní přípojkou, která na takto velký odběr není dimenzována a eliminuje problémy s tlakem a příp. zákalem nejen u odběratele ale i v blízkém okolí. Nárazové odběry pitné vody způsobují významné zvýšení rychlosti proudění pitné vody v potrubí nad limitní hodnoty. Tím může dojít krátkodobě k zakalení vody zvýšenou koncentrací železa v pitné vodě a zároveň pak v některých lokalitách i k poklesu tlaku ve vodovodním řadu. Tyto negativní jevy se mohou projevit i u dalších odběratelů.

Společnost Vodovody a kanalizace Beroun se se snaží se vyjít vstříc svým zákazníkům a vyřizuje objednávky dle jejich přání – a to i v odpoledních hodinách či o víkendu na předem sjednanou dobu.

Pokud však z technických důvodů nelze domovní bazén plnit z cisterny a je nutno jej doplňovat prostřednictvím vodovodní přípojky, je nutno bazén napouštět velmi  pomalu a mimo dobu odpoledních a večerních špičkových odběrů. Tím se předejde zakalení způsobeném zvýšenou rychlostí proudění pitné vody v potrubí a problémům s dodávkou vody. Například bazén o objemu 5 kubických metrů by neměl být v žádném případě napuštěn kratší dobu než 24 hodin. To zhruba odpovídá proudu vody, kterým se naplní vědro za 3 minuty. Doporučujeme napouštění bazénů předem konzultovat s pracovníky centrálního dispečinku na tel. čísle 311 747 120 nebo 606 666 990.

Děkujeme za pochopení.

Přejít na navigaci