Cena vodného a stočného na rok 2018

Drobečková navigace

zpět

7. 12. 2017

Zástupci měst Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák se v úterý 5. 12. sešli na schůzce hlavních akcionářů společnosti VAK Beroun. Hlavními tématy jednání byly investice a ceny vodného a stočného na rok 2018.

Vodohospodáři čelí cenovému skoku pražské vody


Podle očekávání se zvýšila cena vody nakupované z Prahy, ale berounští vodohospodáři se na něj podle ředitele společnosti Jiřího Paula dobře připravili. Ačkoliv se cena pražské vody zvedá o téměř 1,4 Kč za jeden metr krychlový, regionální cena pro Berounsko a Hořovicko se změní jen o 35 haléřů. A to navíc v příštím roce vlivem inflace porostou i další náklady. Jak je možné čelit takovému cenovému skoku? „V mnoha položkách se nám daří šetřit náklady nebo je alespoň nezvyšovat. Zásadní vliv na to mají investice do obnovy, které snižují potřebu oprav a zvyšují hospodárnost provozu,“ vysvětluje Paul.

VAK Beroun v tomto roce dokončil několik rozsáhlých investic, například rekonstrukci vodojemů v Berouně, Loděnici a Jinočanech, výměnu vodovodu pro největší berounské sídliště nebo rozšíření čistírny odpadních vod Žebrák. V Hořovicích se do poslední etapy dostává komplexní řešení odvádění vod z lokality Stareč, se kterým souvisí řada investic dohromady za více než 50 miliónů korun. V dalších letech bude pokračovat postupná obnova technologie na dvou největších čistírnách v regionu – v Berouně a v Hořovicích. Zejména investice se promítají nejvíce do úpravy regionálního stočného pro rok 2018, které bude vyšší o 95 haléřů. 

Investování do obnovy majetku odpovídá dlouhodobé strategii, na které se akcionáři dohodli. „Bez řádné obnovy bychom zanechali dluh, který by se stejně musel v budoucnu splatit,“ říká Roman Badin, technický ředitel VAK Beroun a dodává, že i tak cena regionálního stočného pro příští rok, 37 Kč za kubík odpadní vody, patří k nejnižším v regionu. Proč tomu tak je? „U malých čistíren odpadních vod, které byly postaveny z evropských dotací, se totiž dramaticky projevuje povinná tvorba rezervy na obnovu, kterou pečlivě hlídá státní fond pro životní prostředí,“ odpovídá Badin. V regionální ceně se investuje postupně a dlouhodobě. Navíc je na dvanáct čistíren zahrnutých do regionální ceny připojeno téměř 50 tisíc obyvatel a řada velkých podniků. S tím se malé obce nemohou srovnávat.

Regionální cena za dodávku vody a odvádění odpadní vody v roce 2017 tak bude 83,40 Kč/m3 bez DPH. Průměrná roční spotřeba vody zákazníků s Regionální cenou je 31 m3. Platba za vodné a stočné představuje při průměrné spotřebě méně než 9 Kč s DPH na osobu za jeden den. Tomu odpovídají náklady ve výši zhruba 2975 Kč na osobu za rok, tj. 248 Kč za měsíc.

Přehledná tabulka s cenami v celé tiskové zprávě v příloze.

V Berouně dne 5. prosince 2017

Přejít na navigaci