Trnová

Drobečková navigace

zpět

 

OZNÁMENÍ PRO ZÁKAZNÍKY OBCE TRNOVÁ

Vážený zákazníku,

z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze v těchto dnech provádět odečty vodoměrů (vysoká vrstva sněhu na šachtách, zamrzlý poklop šachet).

Naše společnost, která provozuje vodohospodářský majetek ve Vaší obci, provede fakturaci vodného a stočného na základě odhadů podle předešlé spotřeby vody.

Pokud s tímto postupem nesouhlasíte, můžete provést samoodečet a stav vodoměru nahlásit na telefonním čísle 723 683 749  (paní Vodenková) nebo emailem na zc.beroun@vakberoun.cz nejpozději do 30.1.2017.

Fakturace vodného a stočného: 311 747 124
Zelená linka: 800 100 663

 

V Trnové je voda opět pitná

3. srpna 2016

Po více než roce problémů s kvalitou vody bude od 8. srpna vyhlášena voda v Trnové jako pitná bez omezení. Od května tohoto roku již bylo možné vodu používat k pití po převaření, odteď se odběratelé budou moci bez obav vody napít přímo z kohoutku.

Provozování vodohospodářského majetku převzala v lednu 2016 společnost Vodovody a kanalizace Beroun. „Od ledna do dnešního dne jsme do provozu a technologického vybavení vložili přes milion korun,“ říká Jiří Paul, ředitel společnosti. „Kompletně jsme zrevidovali systém úpravy vody, vyměnili náplně všech filtrů a hlavně jsme instalovali mikrofiltrační jednotku a dezinfekci ultrafialovým zářením. Veškeré práce komplikoval nedostatek místa a fakt, že jsme vše museli dělat za plného provozu,“ pokračuje Paul. Mikrofiltrační jednotka AMAYA je první instalací v České republice. Voda se v ní filtruje na ploše 25 m2 přes póry o velikosti 1 mikrometr, tedy tisíckrát menší než jeden milimetr. Technologie je proto mnohem účinnější než klasická filtrace přes písek. „Mikrofiltraci se nám podařilo pronajmout od dodavatele, společnosti ENVI-PUR. Cena jednotky je kolem 900 tisíc korun, a pokud bychom ji kupovali, navýšilo by to extrémně cenu vody pro naše zákazníky,“ dodává ředitel Paul.

Dezinfekce ultrafialovým světlem byla spuštěna včera. Vodohospodáři budou v příštích dnech provádět závěrečné čištění vodojemu a proplachy vodovodu. To je důvod, proč z opatrnosti vyhlašují pitnou vodu až od dalšího týdne. V příštím týdnu může být z vody cítit více chlor, protože se bude voda dezinfikovat vyššími koncentracemi. Ty ale nepřekročí povolené meze.

Trnová - oznámení o vyhlášení pitné vody

 

Trnová je krůček od pitné vody

25. června 2016

Potíže s vodou by v Trnové měly brzo skončit. Provozovatel vodovodu, VAK Beroun, spustil minulý týden mikrofiltrační jednotku, důležitý prvek pro zajištění kvality vody. „Od května, kdy jsme vyhlásili vodu pitnou po převaření, byla voda v Trnové naprosto v pořádku po chemické stránce. Vyhlásit vodu jako pitnou bez omezení nám umožní instalace prvního ze dvou nových klíčových technologických prvků, kterými jsou mikrofiltrace a dezinfekce UV zářením“, říká Jiří Paul, ředitel společnosti VAK Beroun.

Celá zpráva zde

 

VODA PITNÁ PO PŘEVAŘENÍ

Od 5. 5. 2016 je možné vodu z veřejného vodovodu v Trnové používat po převaření k pitným účelům, tj. k přímému požívání, ústní hygieně, přípravě nápojů a pokrmů. Bez převaření lze vodu používat ke všem ostatním účelům včetně mytí osob a nádobí. 

Vyhlášení vody pitné po převaření 5.5.2016

INFORMACE O PROVOZOVÁNÍ VODOVODU a KANALIZACE

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vás informovat o změnách, které nastanou se změnou provozovatele vodovodu a kanalizace ve Vaší obci a s tím spojeným účtováním vodného a stočného.

Od 25.1.2016 je v platnosti provozovatelská smlouva uzavřená mezí Obcí Trnová, společností S.O.N.Y. International Proprietary Limited a naší společností.

Od zástupce předchozího provozovatele jsme obdrželi seznam napojených odběratelů. Pro potřeby uzavření smluv na dodávku vody a odvádění odpadních vod Vás žádáme o laskavé vyplnění a upřesnění údajů do zaslané PŘIHLÁŠKY.

Fakturace vodného a stočného bude prováděna pololetně vyúčtováním zaslaných měsíčních záloh, jejichž způsob zasílání a výši si zvolíte v Přihlášce odběratele.

K ceně vodného a stočného

Majetek jsme přebrali ve velmi špatném stavu. Voda v Trnové je stále nepitná, stávající technologie tak, jak je provozována, není schopna trvale a bezpečně produkovat pitnou vodu. Během jednoho dvou měsíců budeme o provoze vědět mnohem více, pak začneme připravovat novou kalkulaci. Prozatím jsme převzali ceny platné ke dni ukončení provozování předchozím provozovatelem. Případné snížení ceny se  promítne do vyúčtování zálohových plateb, o změně ceny Vás budeme informovat.

 Vyplněný podklad pro uzavření smlouvy nám laskavě vraťte nejpozději do 29.02.2016.

Kontakty:

Volat můžete naši zákaznickou linku, která slouží i mimo pracovní dobu jako dispečink pro hlášení problémů - 800 100 663.

Otázky spojené s fakturací vodného a stočného můžete řešit na telefonním čísle 311 747 124.

Ve věcech týkajících se vlastního provozu volejte nebo navštivte osobně naše středisko v Nové Vsi pod Pleší, telefon: 318 586 761 - pondělí 8:00 do 14:00 hod.                                

Další informace získáte v našem zákaznickém centru v Berouně.

 

Děkujeme Vám za spolupráci,

Naďa Fritschová

vedoucí zákaznických služeb                                                                        

        

Zákaznické centrum Nová Ves pod Pleší

č.p. 90, 262 04 Nová Ves pod Pleší Tel: 318 586 761, 606 667 926 zc.mnisecko@vakberoun.cz

 Zákaznické centrum Beroun

Mostníkovská 255, 266 41 Beroun - Závodí, e-mail: zc.beroun@vakberoun.cz

 

Dispečink: 311 747 120 , 606 666 990 hlášení poruch    

 

Přejít na navigaci