Přejít na obsah stránky

Co je požární hydrant

Podzemní nebo nadzemní vodovodní hydrant je součástí vodovodní sítě. Slouží k odkalování a odvzdušňování vodovodního potrubí, či plnění cisteren pro dovoz pitné vody v případě poruch a havárií. Některé z hydrantů využívají také hasiči jako zdroj požární vody při hašení požárů. Použití požárních hydrantů v případě záchranných a likvidačních prací přesně stanovuje zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v souladu se zákonem č.239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému.

Co je Systém Florián - rychlá cesta k požární vodě

Co můžete získat

  • aktuální technické parametry hydrantů
  • jednoduchou orientaci v aktuálních mapách
  • on-line dokumentaci požárních hydrantů
  • rychlé vyhledávání v terénu
  • jednoduché ovládání
  • vyhledání uživatele v terénu pomocí jeho GPS souřadnic
  • on-line i off-line přístup k nejbližšímu požárnímu hydrantu a dalším v okolí
  • detailní zobrazení požárního hydrantu
  • praxí prověřený systém v Evropě

Máte zájem  - kontaktujte nás e-mailem systemflorian@vakberoun.cz

Přejít na navigaci