Přejít na obsah stránky

Limity vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace jsou dány kanalizačním řádem.

Kanalizační řády pro jednolivé obce jsou k dispozici v dokumentech MOJE OBEC.

Přejít na navigaci