Přejít na obsah stránky

Společnost zajišťuje pravidelnou kontrolu kvality vody ve všech provozovaných oblastech.

Zákazníci se mohou informovat na stránce MOJE OBEC nebo v pracovních dnech na bezplatné zelené lince 800 100 663. Alternativně je možné zjistit další detaily ke kvalitě pitných vod při osobní návštěvě zákaznických center.

Kvalita vody se obecně řídí vyhláškou č. 252/2004 Sb. V tabulce kvality vody jsou uvedené klíčové parametry, které jsou rozhodující pro uživatele z hlediska splnění zákonných požadavků na kvalitu pitné vody.

Ukazatel

 

vyhláška č. 252/2004 Sb

Chemická spotřeba kyslíku

CHSK Mn (mg/l)

3,0

Hliník

Al (mg/l)

0,2

Mangan

Mn (mg/l)

0,05

Železo

Fe (mg/l)

0,2

Barva

(mg/l)

20

Koliformní bakterie

počet kolonií na 100 ml

0

E.Coli

počet kolonií na 100 ml

0

Enterokoky

počet kolonií na 100 ml

0

Vysvětlení ukazatelů kvality:

Fe - Železo - ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody (barvu, chuť, zákal)
CHSKMn - oxidovatelnost (oxidace manganistanem draselným) - CHSKMn, tj.
                chemická spotřeba kyslíku jako indikátor celkového organického znečištění vod
Mn - Mangan - ovlivňuje barvu a zákal vody
bakteriální ukazatele - určují pitnost vody z pohledu mikrobiologického
Tvrdost vody vyjadřuje celkový obsah iontů vápníku a hořčíku ve vodě (0,9 - 5 mmol.l-1)

 Meze tvrdosti vody

Pitná voda

mmol.l-1

° dH

° F

velmi tvrdá

> 3,76

> 21,01

> 37,51

tvrdá

2,51 - 3,76

14,01 - 21

25,01 - 37,5

středně tvrdá

1,26 - 2,5

7,01 - 14

12,51 - 25

měkká

0,7 - 1,25

3,9 - 7

7 - 12,5

velmi měkká

< 0,5

< 2,8

< 5

 Přepočty tvrdosti vody

1 mmol.l-1 = 5,6° dH

1° dH = 0,18 mmol.l-1

1 mmol.l-1 = 10° F

1° F = 0,1 mmol.l-1

1° dH = 1,7° F

1° F = 0,56° dH

1° dH = německý stupeň

1° F = francouzský stupeň 

Jak kvalitní je pitná voda z kohoutku?

Přejít na navigaci