Přejít na obsah stránky

FORMULÁŘ     NÁZEV FORMULÁŘE K VYTIŠTĚNÍ K  VYPLNĚNÍ
A Objednávka technické dokumentace ZDE ZDE
B Žádost o vyjádření ZDE ZDE
C Objednávka realizace připojení ZDE ZDE
C1 Žádost o osazení podružného vodoměru ZDE ZDE
D Přihláška odběratele - Podklady pro uzavření smlouvy ZDE ZDE
D1 Oprávněná osoba ZDE ZDE
E Oznámení o změně odběratele ZDE ZDE
OSTATNÍ TISKOPISY K VYTIŠTĚNÍ   K VYPLNĚNÍ   

  Čestné prohlášení pro bytové účely

ZDE

  Čestné prohlášení pro stavebně montážní práce (pro plátce DPH)

ZDE

  Žádost o přezkoušení vodoměru

ZDE

ZDE

  Žádost o neúčtování stočného

ZDE

 

  Žádost o změnu adresy

ZDE 

ZDE

  Dohoda o zrušení odběru

ZDE 

ZDE

OSTATNÍ DOKUMENTY

PLATNÝ OD

K VYTIŠTĚNÍ  

  Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod

1.1.2014

ZDE

  Informace o zpracování osobních údajů odběratelů 25.5.2018

ZDE

  Informace o postupu uplatňování slevy na stočném 1.1.2019 ZDE

On-line odeslání vyplněných formulářů

ZDE

Přejít na navigaci