Přejít na obsah stránky

Základní údaje o provozovaném majetku

 Stav k 30. 9. 2018

Pitná voda
Počet obyvatel zásobených pitnou vodou     95 501
Délka vodovodní sítě bez přípojek (v km)         951
Počet úpraven vody           11
Počet vodojemů           82
Počet čerpacích stanic         104
Počet vodovodních přípojek      25 980
Odpadní voda
Počet obyvatel napojených na ČOV     78 234
Délka kanalizační sítě bez přípojek (v km)          642
Počet ČOV           43
Počet kanalizačních přípojek     21 382
Počet kanalizačních čerpacích stanic           99

Přejít na navigaci