Přejít na obsah stránky

Změna odběratele nebo změna plátce faktur (oprávněné osoby)

O změnu odběratele žádá původní odběratel nebo nový vlastník pozemku (stavby), při změně vlastnických práv se zápisem do katastru nemovitostí. Nejčastěji se tak děje při prodeji domu, v rámci dědického řízení nebo darování. O změnu plátce faktur žádá aktuální odběratel, původní nebo nový plátce faktur.

Jak postupovat?

Před provedením změny si odečtěte prosím stav na vodoměru. Odsouhlasení předávacího stavu na vodoměru potvrdí původní a nový vlastník (případně plátce faktur) svými podpisy na žádosti.

Formuláře potřebné k odevzdání:

Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách společnosti a na všech zákaznických centrech, kde vám pomohou s jejich vyplněním.

Elektronicky nebo poštou lze vyplněnou a podepsanou žádost zaslat na adresu společnosti, Mostníkovská 255/3, Beroun, PSČ 266 01, nebo naskenovanou na e-mail vakberoun@vakberoun.cz.

Změna smluvních údajů stávajícího odběratele

O změnu smluvních údajů žádá odběratel, případně plátce faktur, pokud se jedná o jeho údaje. Před zadáním změny si připravte evidenční nebo technické číslo odběru (údaj je uveden ve smlouvě nebo na faktuře).

V případě úmrtí odběratele, u kterého prozatím neproběhlo nebo nebylo ukončeno dědické řízení, lze provést změnu zasílací adresy a platebního styku na základě vyplněné žádosti, ke které bude přiložena kopie úmrtního listu.

Tuto službu můžete využít ke:

  • změně adresy trvalého bydliště, sídla firmy nebo zasílací adresy
  • změně platebního styku u faktur
  • změně platebního styku u záloh a změny četnosti záloh
  • změně počtu osob užívajících nemovitost  

Pro změnu smluvních údajů odběratele slouží formulář E, D a D1:

On-line odeslání vyplněných formulářů

ZDE

Přejít na navigaci