Přejít na obsah stránky

Společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. vystupuje při zpracování osobních údajů v postavení správce osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ 63908298, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 216 581.

Kontaktní osobou pověřence u společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. je Gabriela Králová, email poverenec@vakberoun.cz, tel. 311 747 111.

Práva subjektu osobních údajů je možné uplatnit na formuláři zaslaném držitelem poštovní licence podepsaném ověřeným podpisem, nebo je možné jej vyplnit osobně na obchodních kancelářích nebo přímo u pověřence v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Přejít na navigaci