Reklamace

Drobečková navigace

zpět

Jak postupovat při reklamaci

Jako odběratel máte právo uplatnit reklamaci na kvalitu a množství dodané pitné vody. U odpadních vod na způsob a rozsah odvádění a na jejich množství. Reklamaci můžete uplatnit písemně na adrese uvedené ve smlouvě, osobně nebo elektronicky. Řešení reklamací se řídí platným reklamačním řádem.

V případě poruchy nebo zhoršené kvality dodávané vody kontaktujte přímo dispečink na telefonní lince 606 666 990.

Reklamaci můžete zadat zde

Přejít na navigaci