Informace pro akcionáře

Drobečková navigace

zpět

Informace pro akcionáře

S platností nového Zákona o obchodních korporacích společnost rozesílá všem akcionářům pozvánku na valnou hromadu akcionářů na adresy uvedené ve výpisu z registru emitenta vedeného CDCP. Z doporučeně zaslaných pozvánek se 20% vrátilo jako nedoručené.

Společnost proto na svých webových stránkách uveřejňuje informaci pro akcionáře:

Seznam akcionářů pro společnost vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., ul. Rybná 14, PSČ 110 05 Praha 1. Veškeré změny je tedy nutné provést v této evidenci!

Pro akcionáře je na webových stránkách www.cdcp.cz podrobný návod pro změnu adresy, příjemní, dědické řízení atd. včetně dalších kontaktů. Nově je možné  doplnit do evidence bankovní spojení pro možnou výplatu podílu na zisku.

V Berouně dne 13.3.2015

Přejít na navigaci