Informace pro akcionáře

Drobečková navigace

zpět

Informace pro akcionáře

S platností nového Zákona o obchodních korporacích společnost rozesílá všem akcionářům pozvánku na valnou hromadu akcionářů na adresy uvedené ve výpisu z registru emitenta vedeného CDCP. Z doporučeně zaslaných pozvánek se 20% vrátilo jako nedoručené.

Společnost proto na svých webových stránkách uveřejňuje informaci pro akcionáře:

Seznam akcionářů pro společnost vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., ul. Rybná 14, PSČ 110 05 Praha 1. Veškeré změny je tedy nutné provést v této evidenci!

Pro akcionáře je na webových stránkách www.cdcp.cz uveden podrobný návod pro změnu kontaktních údajů.

V Berouně dne 15.12.2017

Přejít na navigaci