Přejít na obsah stránky

Laboratoř Čevak a.s. v areálu VaK Beroun nabízí:

  • kompletní rozbory pitných vod v rozsahu dle Vyhl. MZd. č.252/2004Sb.
  • rozbory vod podzemních, povrchových a bazénových
  • rozbory odpadních vod z průmyslových i domovních ČOV
  • základní rozbory čistírenských kalů
  • akreditované odběry pitných a odpadních vod
  • poradenství v oblasti kvality pitných, povrchových a odpadních vod
  • poradenství v oblasti technologických procesů, vyhodnocení zkušebních provozů úpraven vod a ČOV

Ceny za laboratorní služby jsou dány dle platného ceníku.

Ocenění jednotlivých rozsahů rozborů je odvozeno dle počtu stanovených ukazatelů kvality vody.

Kontakt: 

Ing. Lucie Hybšová, vedoucí laboratoře
Tel:   311 747 165-6
Mobil: 606 666 912-3
lucie.hybsova@cevak.cz

www.cevak.cz

Máte-li zájem o některou z nabízených služeb, kontaktujte nás.

ZDE POPTAT SLUŽBU

Přejít na navigaci