Přejít na obsah stránky

Dne 5.11.2008 získala Akciová společnost Vodovody a kanalizace Beroun  tyto certifikáty:  

  • Certifikát systému managementu jakosti (QMS) dle ČSN EN ISO 9001:2001
  • Certifikát systému environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2005
  • Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle ČSN OHSAS 18001:2008

Všechny tři systémy jsou pro následující oblasti činnosti:

  • Provozování vodárenských a kanalizačních systémů
  • Činnosti související s výrobou a dodávkou pitné vody
  • Činnosti související s odváděním a čištěním odpadních vod
  • Zákaznický servis související s provozováním vodovodů a kanalizací

V listopadu 2009 získala společnost Certifikát systému managementu kvality podle nové normy ČSN EN ISO 9001:2009. V říjnu 2014 společnost úspěšně recertifikovala všechny tři zavedené systémy.

V květnu 2018 proběhla recertifikace všech zavedených systémů podle nových norem.
Certifikáty systémů (QMS,EMS,BOZP):
ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN OHSAS 18001:2008

Společnost se řídí Politikou integrovaného systému a návazně stanovenými Cíly a Programy vždy pro aktuální hospodářský rok.

Přejít na navigaci