Přejít na obsah stránky

 • Projekty vodohospodářských staveb
 • Inženýrská činnost
  • zajištění vydání územního rozhodnutí
  • zajištění vydání stavebního/vodoprávního povolení
  • práce spojené s realizací stavby
  • zabezpečení vydání kolaudačního rozhodnutí nebo povolení prozatímního užívání pro zkušební provoz
  • práce po dokončení stavby
  • poradenská a konzultační činnost
 • Dokumentace vodovodních a kanalizačních přípojek
 • Generely a modely vodovodních sítí a kanalizačních sítí
 • Provozní řády vodovodů, úpraven vod, kanalizací a ČOV
 • Kanalizační řády
 • Poradenství v oblasti technologie pitných a odpadních vod
 • Poradenská a konzultační činnost v oboru vodovodů a kanalizací

Máte-li zájem o některou z nabízených služeb, kontaktujte nás na telefonním čísle 311 747 137 nebo níže kontaktním formulářem.

zde poptat službu

Přejít na navigaci