Samoodečet vodoměru

Drobečková navigace

zpět

Odečty vodoměrů provádí zaměstnanci naší společnosti (odečítači) podle harmonogramu odečtů.

Je-li vodoměr umístěn ve volně přístupné vodoměrné šachtě, není přítomnost odběratele u odečtu nutná. Je-li vodoměr umístěn v objektu (např. v garáži, technické místnosti rodinného domu, či na pozemku volně nepřístupném), je potřebná součinnost odběratele nebo pověřené osoby.

Pokud Vás odečítač při řádném odečtu opakovaně nezastihne v místě odběru nebo si s Vámi nesjedná individuální termín odečtu, lze nahlásit tzv. samoodečet vodoměru. Samoodečet vodoměru je též možné nahlásit k 1.1. kalendářního roku.

Způsoby nahlášení samoodečtu:


Samoodečet lze nahlásit maximálně ve dvou po sobě jdoucích obdobích. V následném období provede řádný odečet vodoměru odečítač.

Upřednostňujeme, když je odběratel nebo jeho zástupce u kontrolního odečtu pokaždé.

 

Zde nám můžete nahlásit nám stav vašeho vodoměru

Přejít na navigaci