Přejít na obsah stránky

Odečty vodoměrů provádí zaměstnanci naší společnosti (odečítači) podle harmonogramu odečtů.

Je-li vodoměr umístěn ve volně přístupné vodoměrné šachtě nebo je instalován vodoměr s možností dálkového odečtu, není přítomnost odběratele u odečtu nutná. 

Pokud je ale vodoměr umístěn v objektu (např. v garáži, technické místnosti rodinného domu) či na pozemku volně nepřístupném, je nutná přítomnost odběratele nebo pověřené osoby. Jestliže vás odečítač při řádném odečtu opakovaně nezastihne v místě odběru nebo si s vámi nesjedná individuální termín odečtu, lze nahlásit tzv. samoodečet vodoměru. Samoodečet vodoměru je též možné nahlásit k 1. lednu kalendářního roku.

  • Stav vodoměru k danému období můžete nahlásit:
  • pomocí formuláře na konci stránky,
  • telefonicky (na číslo 800 100 663),
  • e-mailem
  • nebo SMS zprávou na mobilní telefon vašeho odečítače.

Samoodečet může odběratel provést maximálně dvakrát po sobě.  Upřednostňujeme, když je odběratel nebo jeho zástupce u kontrolního odečtu pokaždé.


Samoodečet lze nahlásit maximálně ve dvou po sobě jdoucích obdobích. V následném období provede řádný odečet vodoměru odečítač.

Upřednostňujeme, když je odběratel nebo jeho zástupce u kontrolního odečtu pokaždé.

Zde nám můžete nahlásit nám stav vašeho vodoměru

SAMOODEČET VODOMĚRU

Přejít na navigaci