Přejít na obsah stránky

Vodohospodáři z VAK Beroun již několik let instalují na přípojky tzv. chytré vodoměry. Tyto vodoměry kromě běžného záznamu spotřeby umožňují přenášet údaje o maximálních odběrech, o odběrech za krátké časové období např. 15 min nebo o neoprávněné manipulaci a zpětném průtoku přes vodoměr.

Zároveň ale umožní vodohospodářům lépe řídit okamžité odběry a bojovat proti přetížení vodovodní sítě extrémními odběry. Jak je to možné? V souvislosti s instalací těchto vodoměrů přichází VAK Beroun od letošního jara se změnou smluvních podmínek, ve kterých nově stanovuje maximální možné odběry na jednu přípojku. „Chceme tím zamezit hromadnému a hlavně rychlému napouštění bazénů, ke kterému docházelo v uplynulých letech s prvním jarním oteplením. Důsledkem toho kolabovala dodávka vody v nejvýše položených místech, tedy v místech s nejmenším tlakem,“ říká Jiří Paul, ředitel VAK Beroun.  Často to také znamenalo, že se voda v systému zakalila a na řadě míst pak napuštěné bazény musely být znovu naplněny čistou vodou. „Přestože každoročně nabádáme zákazníky, aby napouštění bazénů prováděli velmi pozvolna, vždy se najdou tací, kteří tyto pokyny nerespektují. Kvůli nim pak zůstávají ostatní domácnosti i několik hodin bez kvalitní pitné vody“ doplňuje Roman Badin, technický ředitel společnosti.

Co to bude znamenat v praxi? Za 24 hodin bude možné odebrat maximálně 5 m3. To je zhruba osminásobek průměrného odběru šestičlenné domácnosti. Zároveň je limitováno hodinové množství odebrané vody na 500 l (tedy 0,5 m3). Pro jednoduchost lze říci, že bezpečný celodenní odběr odpovídá takovému proudu vody, který naplní 10 l nádobu za tři minuty. Je to tedy průtok zhruba 3,5 l za minutu. Podle Romana Badina existuje ale možnost domluvit si i odlišný postup: „Když někdo potřebuje odebírat větší množství vody, než jsou tato maxima, může se domluvit s naším vodárenským dispečinkem, který pro tyto případy bude zvýšené odběry koordinovat, aby nedocházelo k výpadkům zásobování. Zároveň si podle místních technických podmínek může odběratel sjednat individuální limity s ohledem na svoji potřebu vody.“

Pokud by přece jen došlo k problémům s kvalitou nebo tlakem, mohou vodohospodáři během několika minut provést odečet všech vodoměrů v postižené lokalitě a zjistit, které nemovitosti odebíraly větší než povolené množství. Od takových majitelů je pak možné žádat náhradu vzniklých škod.

Přejít na navigaci