Přejít na obsah stránky

S účinností od 25.7.2018 dojde ke změně Podmínek ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod v odstavci VII. Ochrana osobních údajů, který se z podmínek vypustí a bude nahrazen Informacemi o zpracování osobních údajů odběratelů. Aktualizované Podmínky platné od 25.7.2018 budou od tohoto data k dispozici na našich internetových stránkách.

VAK Beroun současně oznamuje zákazníkům, že v souvislosti s nabytím účinnosti Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) jsou ode dne 25. 5. 2018 ke Smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod přikládány Informace o zpracování osobních údajů odběratelů.

Přejít na navigaci