Přejít na obsah stránky

Od dubna vstoupí v platnost aktualizované Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod.

Hlavní změnou je stanovení maximálních odběrů vody u přípojek s nejmenším typem vodoměru (typicky rodinné domy, bytové domy s méně než 4 bytovými jednotkami). K této úpravě jsme přistoupili proto, abychom zabránili každoročně se opakujícím problémům s dodávkou a kvalitou vody vyvolaným zejména napouštěním bazénů v jarních měsících. Limit je stanoven na více jak osminásobek průměrné spotřeby 6 členné domácnosti, takže v žádném případě neomezí běžné odběry vody. Navíc je možné limity po domluvě s vodárenským dispečinkem dočasně navýšit podle technických možností. Více se dozvíte v tiskové zprávě.

Znění nových podmínek si můžete přečíst zde.

Přejít na navigaci