Přejít na obsah stránky

Pokud vám neteče voda, podívejte se na stránku Moje obec. V případě, že již známe důvod problému, najdete zde bližší informace o době trvání přerušení dodávky nebo o umístění náhradního zásobování. Jestliže na stránce žádná informace není, zavolejte prosím na naši zákaznickou linku a nahlaste nám závadu.

Jste-li v prodlení s platbou faktury za vodné a stočné více než 30 dní, je možné, že vám byla dodávka přerušena z tohoto důvodu. Jak řešit tuto situaci se dozvíte zde.

Ve spolupráci se společností KONZULTA s. r. o. nabízíme službu SMS InfoKanál, díky které se k vám dostanou informace o haváriích, odstávkách nebo jiných mimořádných situacích. 
Chcete-li se zaregistrovat k odběru SMS, využijte webový formulář zde

Přejít na navigaci